Home » Hướng dẫn » [ VIDEO ] Hướng dẫn câu mồi giả bằng cần siêu mềm Ultra light

[ VIDEO ] Hướng dẫn câu mồi giả bằng cần siêu mềm Ultra light

Câu mồi giả là một môn chơi mới mẻ, Video này thực tế mình câu theo cách câu ven bờ, sử dụng con mồi ruồi giả rất nhạy cá và cần siêu mềm ultra light.

Các bạn xem kỹ video cũng sẽ hình dung được phần nào cách để lên được cá bằng mồi giả

 

Gửi tin nhắn cho tôi