Home » dong-xe

Tag Archives: Tiny Crankbait

Mồi giả ruồi nhỏ – Rất nhạy lóc, chuối, thiểu,chim, rô phi, rô ta, thác lác, tráp…

 Mồi ruồi nhỏ là một trong số các con mồi chơi rất nhạy với cần siêu mềm Ultra Light. Nhậy cá và oánh tốt ở khu vực ven bờ. Với …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi