Home » dong-xe

Tag Archives: nhái hơi

Mồi giả nhái hơi F45S – Đi chìm đáy | Cực nhạy cá chuối, cá sộp, cá lóc

Mồi giả nhái hơi F45S – Đi chìm đáy | Cực nhạy cá chuối, cá sộp, cá lóc Nếu chưa thỏa mãn với các phiên bản Nhái hơi F48 hay …

Xem thêm

Mồi giả nhái hơi F48 – Đi nổi| Cực nhạy cá chuối, cá sộp, cá lóc

Mồi giả nhái hơi là dòng mồi giả cực kỳ hấp dẫn đối với cá chuối, cá sộp và cá lóc. Có rất nhiều em nhái hơi nhậy cá đã …

Xem thêm

Mồi giả nhái hơi F40 – Đi nổi| Cực nhạy cá chuối, cá sộp, cá lóc

Mồi giả nhái hơi là dòng mồi giả cực kỳ hấp dẫn đối với cá chuối, cá sộp và cá lóc. Có rất nhiều em nhái hơi nhậy cá đã …

Xem thêm

Mồi giả nhái hơi ” Kẻ Hủy Diệt” F35 – Cực nhạy cá lóc, cá chuối | Bơi lửng 20-100cm

Mồi giả nhái hơi là dòng mồi giả cực kỳ hấp dẫn đối với cá chuối, cá sộp và cá lóc. Có rất nhiều em nhái hơi nhậy cá đã …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi