Home » dong-xe

Tag Archives: nhái hơi F35

Mồi giả nhái hơi ” Kẻ Hủy Diệt” F35 – Cực nhạy cá lóc, cá chuối | Bơi lửng 20-100cm

Mồi giả nhái hơi là dòng mồi giả cực kỳ hấp dẫn đối với cá chuối, cá sộp và cá lóc. Có rất nhiều em nhái hơi nhậy cá đã …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi