Home » Tag Archives: Một bộ mồi câu Lure bằng cần cảm giác mạnh Ultra Light cần những gì???

Tag Archives: Một bộ mồi câu Lure bằng cần cảm giác mạnh Ultra Light cần những gì???

Một bộ mồi câu Lure bằng cần cảm giác mạnh Ultra Light cần những gì???

Thời gian đầu mình tập chơi môn mồi giả này thường chỉ thông qua Youtube và gần như không biết bắt đầu từ đâu, người biết chơi thì không dậy …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi