Home » dong-xe

Tag Archives: Mồi giả Minnow DW1084

Mồi giả Câu Biển Minnow | Chuyên câu cá vược, chẽm, nhồng, mú, măng

Mồi giả Minnow thuộc dòng mồi dài chuyên để câu biển, rất phù hợp với việc đánh bắt các loại cá biển. Rất nhạy các loài cá vược, mú, tráp, hanh… …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi