Home » dong-xe

Tag Archives: Mồi giả Cá Ngừ nhỏ

Mồi giả Cá Ngừ nhỏ – Chuyên lóc, chuối, vược, tráp, chim, rô, thiểu

Cá Ngừ nhỏ là một chuyên gia trị các loại cá săn mồi như: lóc, chuối, ngão, rô phi, chim, chẽm, vược…. vào những thời điểm và địa điểm khi …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi