Home » dong-xe

Tag Archives: mồi câu mương

2 Bộ mồi giả câu cá mương cực kỳ nhạy cá

Đây là những mồi giả câu cá mương nhạy nhất mà tôi đã kiểm nghiệm ở Đại Lải và một số hồ quen thuộc khác. Đặc biệt là dòng mương …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi