Home » dong-xe

Tag Archives: Kìm kẹp cá

Kìm kẹp cá

Kìm kẹp cá là một thứ rất quan trọng trong môn câu mồi giả, như các bạn hay xem trên mạng, bên nước ngoài họ thường ko dùng vợt để …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi