Home » dong-xe

Tag Archives: kìm gỡ lưỡi

Kìm gỡ lưỡi

Tại sao phải cần Kìm gỡ lưỡi? Đơn giản thôi, lưỡi 3 tiêu của con mồi giả có thể cắm rất sâu vào trong họng cá sau khi chú cá …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi