Home » dong-xe

Tag Archives: hạt gạo ném xa

Hạt gạo hỗ trợ ném xa dạng lửng – 5 gam và 10 gam

Hạt gạo thần kỳ dùng để hỗ trợ ném xa dạng lửng những con mồi cực nhẹ như mồi giả muỗi bay, mồi ruồi nhỏ, mồi thìa, hoặc mồi thẻo …

Xem thêm

Hạt gạo thần kỳ hỗ trợ ném xa dạng nổi – 5gam và 10 gam

Hạt gạo thần kỳ dùng để hỗ trợ ném xa những con mồi cực nhẹ như mồi giả muỗi bay, mồi ruồi nhỏ, mồi thìa, hoặc mồi thẻo câu cá …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi