Home » dong-xe

Tag Archives: dù câu mồi giả

Dù câu lure chuyên dụng 9 lõi, 7 mầu cao cấp

DÙ CÂU LURE CHUYÊN DỤNG Câu Lure, các cần thủ thường sử dụng các loại dây dù PE chuyên dụng chuyên dành cho môn câu mồi giả. Hiện tại các …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi