Home » dong-xe

Tag Archives: combo cần ultra light

Combo Cần Ultra Light cơ bản: 700k – Máy đứng

Combo cần ultra light siêu mềm

Với combo này là vừa đủ để đi câu, không cần trang bị thêm các phụ kiện khác, cũng đã có thể lên cá rồi. Đặc biệt dành cho các …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi