Home » dong-xe

Tag Archives: câu lure cá tchép

Combo mồi giả câu lure cá trắm, cá chép

Nhắc đến việc câu cá trắm, cá chép bằng mồi giả thì hẳn là không ít người sẽ phản đối bởi những loại cá này không phải là dòng săn …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi