Home » dong-xe

Tag Archives: bộ mồi 3 tầng nước

Bộ mồi giả 3 tầng nước để buộc thẻo

BỘ MỒI GIẢ 3 TẦNG NƯỚC Đây là một trong những bộ thẻo được yêu thích của dân câu Lure. Với cách buộc mồi đặc biệt này thì cần thủ …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi