Home » Chia sẻ về câu mồi giả » Mồi giả Ruồi Nhỏ rất nhạy cá, bên tây cũng rất ưa chuộng

Mồi giả Ruồi Nhỏ rất nhạy cá, bên tây cũng rất ưa chuộng

Như chúng ta đã biết, Shop manhvip đã giới thiệu rất nhiều video ruồi nhỏ lên đủ các loại cá như rô phi, trắm, lóc, chuối, sộp, thiểu…

Đây là loại mồi có thể nói bắt mọi loại cá, sau đây sẽ là video mà bên các nước châu âu cũng rất ưa thích dùng loại mồi này bắt cá ngoài tự nhiên

 

Gửi tin nhắn cho tôi