Home » Mồi giả nào câu cá rô phi? » e8408cfa6165833bda74

e8408cfa6165833bda74

Xem thêm

Hướng dẫn cách câu mồi giả Spinner Baits

*Thực sự thì loại mồi hay mầu sắc theo tôi nghĩ chỉ chiếm 10% còn …

Gửi tin nhắn cho tôi