Home » Mồi Giả Theo Phân Loại » Mồi giả câu cá trắm đen | Những mồi giả câu lure cá trắm đen

Mồi giả câu cá trắm đen | Những mồi giả câu lure cá trắm đen

Mồi giả câu cá trắm đen | Những mồi giả câu lure cá trắm đen

Theo như kinh nghiệm của mình thì cá trắm đen là loài cá khó săn và ít ăn mồi giả. Sẽ rất khó câu được cá trắm đen bằng mồi giả hay các loại mồi lure khác.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế thì vẫn có những cần thủ bắt được cá trắm đen bằng một số con mồi. Như bản thân Mạnh đã từng bắt được cá trắm đen bằng Mồi giả Cá Voi Lưng Gù và mồi giả Ruồi Nhỏ.

Phía đưới mình cũng sẽ up lại các ảnh và video thực tế câu được 2 loại này

1 Mồi giả Ruồi Nhỏ – Nặng: 1.5 gam

– Dài: 2.6 cm

– Độ lặn: 0.2 – 0.6 mét

– Lóc, chuối, sộp, rô phi, rô ta, thiểu, ngão, mương, chim, thác lác, trắm cỏ, chày…

– Tráp

10.000
2 Mồi giả Cá Voi Lưng Gù – Nặng: 5.1 gam

– Dài: 6 cm

– Độ lặn: 1 – 2.5 mét

– Lóc, chuối, nheo, trê

– Rô phi, chim, rô ta, thiểu, trắm đen…

– Tráp, mú

40.000

 

1- VIDEO CÂU CÁ TRẮM ĐEN BẰNG MỒI GIẢ CÁ VOI LƯNG GÙ Ở VĂN SƠN CHƯƠNG MỸ

2- VIDEO CÂU CÁ TRẮM ĐEN BẰNG MỒI GIẢ RUỒI NHỎ TẠI SƠN TÂY

 

Gửi tin nhắn cho tôi