Home » Mồi Giả Theo Phân Loại » Mồi giả câu cá trắm cỏ | Các loại mồi lure giả có thể câu cá trắm cỏ

Mồi giả câu cá trắm cỏ | Các loại mồi lure giả có thể câu cá trắm cỏ

Mồi giả câu cá trắm cỏ | Các loại mồi lure giả có thể câu cá trắm cỏ

Việc câu cá trắm cỏ bằng mồi giả cũng không hề dễ dàng, bởi trắm cỏ không phải là giống săn mồi.

Tuy nhiên, qua thực tế trải nghiệm, tại một số hồ, một số trường hợp thì vẫn có những mồi giả mà trắm cỏ ăn đó chính là : mồi giả muỗi bay và mồi giả ruồi nhỏ ngoài ra cả mồi giả cá voi lưng gù cũng đã từng bắt được cá trắm cỏ

CHI TIÊT THÔNG TIN CÁC MỒI GIẢ CÂU CÁ TRẮM CỎ

1 Mồi giả Muỗi bay, bướm bay – Nặng: 0.3 gam

– Dài: 2 cm

– Độ lặn: nổi hoàn toàn ( chơi với hạt gạo lửng hoặc nổi )

– Rô phi, thiểu, mương, trắm cỏ, chim

– Các loại cá suối

5.000
2 Bộ Muỗi và Hạt gạo ném xa – Nặng: 3 gam, 7 gam hoặc 9

– Dài: 4 cm

– Độ lặn: nổi hoặc lửng

– Rô phi, thiểu, mương, trắm cỏ, chim, chày

– Các loại cá suối

20.000
3 Mồi giả Ruồi Nhỏ – Nặng: 1.5 gam

– Dài: 2.6 cm

– Độ lặn: 0.2 – 0.6 mét

– Lóc, chuối, sộp, rô phi, rô ta, thiểu, ngão, mương, chim, thác lác, trắm cỏ, chày…

– Tráp

10.000
4 Mồi giả Ruồi Cha – Nặng: 3 gam

– Dài: 3 cm

– Độ lặn: 0.2 – 0.6 mét

– Lóc, chuối, sộp, rô phi, rô ta, thiểu, ngão, mương, chim, thác lác, trắm cỏ, chày…

– Tráp

20.000
5 Mồi giả Cá Voi Lưng Gù – Nặng: 5.1 gam

– Dài: 6 cm

– Độ lặn: 1 – 2.5 mét

– Lóc, chuối, nheo, trê

– Rô phi, chim, rô ta, thiểu, trắm đen…

– Tráp, mú

40.000

VIDEO LÊN CÁ TRẮM CỎ BẰNG MỒI GIẢ

Gửi tin nhắn cho tôi