Home » Hướng dẫn » Hướng dẫn cách vào dây cho máy đứng cho người mới tập câu

Hướng dẫn cách vào dây cho máy đứng cho người mới tập câu

Video này chỉ dành cho những người mới tập câu, hoàn toàn chưa biết gì về sử dụng máy đứng hay vào dây cho máy.

Gửi tin nhắn cho tôi