Home » Mồi giả King Mini Vib - 7 gam, 3.5 cm » moi gia vua cao day (4)

moi gia vua cao day (4)

Xem thêm

Hướng dẫn cách câu mồi giả Spinner Baits

*Thực sự thì loại mồi hay mầu sắc theo tôi nghĩ chỉ chiếm 10% còn …

Gửi tin nhắn cho tôi