Home » Mồi giả cá voi nhỏ - sát thủ chuối, lóc » 3- Mồi giả cá voi nhỏ 1

3- Mồi giả cá voi nhỏ 1

Xem thêm

Hướng dẫn cách câu mồi giả Spinner Baits

*Thực sự thì loại mồi hay mầu sắc theo tôi nghĩ chỉ chiếm 10% còn …

Gửi tin nhắn cho tôi