Home » Cần Câu Lure Mồi Giả

Cần Câu Lure Mồi Giả

Cần câu Lure mồi giả thường là các loại cần nhẹ, có độ đàn hồi tốt. Có nhiều size cần từ cứng đến mềm. Đặc biệt chiếc Ultra Light siêu mềm đang rất hot

Gửi tin nhắn cho tôi