Home » Hướng dẫn » Hướng dẫn cách buộc thẻo mồi giả câu lure cá thiểu, cá mương, cá rô phi chống vướng tốt

Hướng dẫn cách buộc thẻo mồi giả câu lure cá thiểu, cá mương, cá rô phi chống vướng tốt

Nhiều bạn có hỏi mình cách buộc thẻo mồi giả kiến cánh 6 lưỡi câu thiểu và thẻo 7 lưỡi câu mương làm thế nào để hiệu quả, chống vướng tốt.

Vậy mình làm video để hướng dẫn anh em 1 cách buộc vô cùng hiệu quả và hợp lý.

VIDEO HƯỚNG DẪN BUỘC THẺO MỒI GIẢ KIẾN CÁNH

Xem thêm

12 Thứ cần thiết cho môn câu mồi giả

Rất nhiều bạn mới ra nhập môn câu mồi giả, một môn thể thao lành …

Gửi tin nhắn cho tôi