fbpx
Home » Mồi Giả Theo Phân Loại

Mồi Giả Theo Phân Loại

Mồi Giả Theo Phân Loại

Mồi giả nào bắt cá nheo cá trê ???

Mồi giả hiện này không chỉ bắt cá lóc, cá chuối hay cá sộp nữa. Các dòng mồi đã được phát triển đa dạng hơn xưa rất nhiều. Mạnh đã …

Xem thêm

Mồi giả nào bắt cá thiểu, cá ngão ?

Câu hỏi: chỗ em nhiều cá thiểu ( cá ngão ), anh Mạnh cho em hỏi loại mồi giả nào có thể câu được loại cá này Trả lời Cá …

Xem thêm

Mồi giả nào bắt cá rô phi?

Câu hỏi: Anh Mạnh cho em hỏi, em thích câu cá rô phi vì cá lóc chỗ em gần hết rồi, khó câu lắm, Vậy theo kinh nghiệm của anh …

Xem thêm
Gửi tin nhắn cho tôi